Читать далее «Публічна Оферта»

" /> Читать далее «Публічна Оферта»

"> Читать далее «Публічна Оферта»

">

Публічна Оферта

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам офіційного сайту артиста Олександра Ярмака, в мережі Інтернет:
http://yarmakmusic.com/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією
Ярмака Олександра Валентиновича, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Артиста, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський рахунок.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору.

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення діяльності артиста.
Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом артиста використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Благодійник, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. Права та обов’язки Артиста:

5.1. Організація має право:
– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
— Без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Артист зобов’язаний:
– У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

6. Права Благодійника:
– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування;

7. Місце проведення публічного збору коштів:
Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Артиста.

8. Порядок використання благодійних пожертвувань:
Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності артиста. Артист розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

9. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.

10. Порядок загального доступу до фінансових звітів:
Доступ до фінансових звітів здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.
Інша інформація представляється у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

11. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.